Oferujemy projektowanie, wykonanie oraz modernizację istniejących instalacji elektrycznych.

W zakres naszych kompetencji wchodzi:

  • Wykonanie instalacji elektrycznej
  • Montaż oraz wymiana rozdzielni elektrycznych
  • Montaż osprzętu elektrycznego 
  • Pomiary elektryczne okresowe, odbiorcze
  • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej (ochronne)
  • Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
  • Pomiary instalacji odgromowych
  • Pomiar uziemień ochronnych i roboczych
  • Badanie wyłączników różnicowoprądowych

78

Autoryzowany Zakład Instalacji Alarmowych
ALERT
Rok założenia 1990
Koncesja M.S.W. i A. nr L0493/01

Koncesja

Szybki Kontakt

A.Z.I.A. ALERT
ul. Myśliwska 69
41-800 Zabrze
tel./fax 32 276 13 20
kom. 601 442 025
e-mail: alert@alert.net.pl
NIP: 631-000-19-94
REGON: 270003897