Instalacje elektryczne i pomiary

W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni inżynierowie, projektanci i programiści, dzięki czemu naszym klientommożemy zaoferować kompleksowe usługi dotyczące instalacji elektrycznych i odgromowych.

Wykonujemy montaż sprzętu elektrycznego, który zawsze w pełni dostosowujemy dowymagań klienta i charakteru obiektu, którego dotyczą prace. Oferujemy nie tylko projektowanie i wykonanie nowychinstalacji odgromowych, ale również modernizujemy te. które już istnieją, ale wymagają ulepszenia. Ponadto wykonujemytakże różnego rodzaju pomiary elektryczne – zarówno okresowe, jak i odbiorcze.

Wieloletnie doświadczenie sprawia, że klientom indywidualnym i firmowymmożemy zaproponować szereg najróżniejszych usług. 

W zakres naszych kompetencji wchodzi między innymi:

  • wykonanie instalacji,
  • montaż oraz wymiana rozdzielni elektrycznych,
  • montaż sprzętu,
  • pomiary ochrony przeciwporażeniowej (ochronne) oraz instalacji: okresowe, odbiorcze,
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji oraz uziemień ochronnych i roboczych,
  • badanie wyłączników różnicowoprądowych.

Autoryzowany Zakład Instalacji Alarmowych
ALERT
Rok założenia 1990
Koncesja M.S.W. i A. nr L0493/01

Koncesja

Szybki kontakt

A.Z.I.A. ALERT
ul. Myśliwska 69
41-800 Zabrze
tel./fax 32 276 13 20
kom. 601 442 025
e-mail: alert@alert.net.pl
NIP: 631-000-19-94
REGON: 270003897